Profil společnosti

Viktor Frič s.r.o.

Restaurátorské a malířské práce

Dovolte, abych Vám představil svou firmu a nabídl Vám své služby. Jsme zavedená restaurátorská – malířská, štukatérská, řemeslná firma Viktor Frič s.r.o. V tomto oboru pracuji již 45 let. Nabízím svým klientům zkušenosti a kvalitu. Jako firma jsme schopni provést práce ve všech oborech uměleckého a stavebního restaurování a stavební činnosti ve spojení s rekonstrukcí objektů.

Struktura firmy je prověřena léty a ustálila se v optimálně funkční sestavě, kterou tvoří jednatel Viktor Frič a dvanáct kmenových zaměstnanců odborníků schopných provádět restaurátorské a stavební práce ve spojení s rekonstrukcemi stavebních objektů se zahrnutím všech souvisejících restaurátorských prací včetně těch, které vyžadují odborné restaurátory s povolením Ministerstva kultury ČR. Získaná odbornost a profesionalita našich zaměstnanců je neustále ve vývoji v souvislosti se současnou nabídkou nově vyvinutých materiálů a technologií. Součástí firmy je vlastní malířská a štukatérská dílna.

Firma se za svou dobu působení na trhu propracovala k samostatným realizacím velkých celků obnovy památek. Zakázky jsou realizovány pro soukromé investory, ale i pro státní sektor.

Naše činnosti zahrnují interiérové i exteriérové práce včetně umělecko řemeslných prací. Při naší činnosti jsme schopni poskytnout odbornou pomoc investorům při příprava a jednání se Státním památkovým a Národním památkovým ústavem včetně zpracování všech nezbytných přípravných dokumentací a jejich projednání. V případě nutnosti nebo poptávky provádíme vlastní návrhy a výkresy interiérové i exteriérové výzdoby fasád a prostor objektů dle požadavků investora.

Naše firma s úspěchem realizuje i rekonstrukce a obnovu původních bohatě štukatérsky zdobených fasád na okopané zdivo nebo na nově vyzděné zdivo (např. Obnovená původní fasáda na nově vyzděném domě na náměstí I.P.Pavlova, bývalý hotel Kriváň).

Malířská činnost firmy zahrnuje složité malby fasád, interiérů a veškeré staré malířské techniky – malby fresek, sgrafit, ornamentální, zlacení, šablonování, práce s mořskou houbou atd.

Štukatérská výroba zahrnuje restaurování stávající výzdoby, výrobu a osazení nových prvků dle architektonického výkresu nebo doplňování staré štukatérské výzdoby podle dochovaných původních prvků.

V souladů s požadavky památkářů jsme schopni vyrobit a osadit repliky štukatérských, kamenických, kovářských prvků, doplnit chybějící artefakty, zlacení, nátěry a malby historických interiérů i exteriérů podle historických období nebo jiných dostupných podkladů.

Veškeré práce úzce souvisí se zednickými pracemi, které musí být provedeny v nejvyšší kvalitě.

Samostatnou a navazující činností jsou i náročné práce při realizaci nebo opravách sgrafit, polychromií erbů a nápisů, oprav historických fresek a maleb na omítkách interiérů i exteriérů jako např.: Národní divadlo, Stavovské divadlo, Karlínské divadlo a Obecní dům, dále pak Harigovský palác, Salmovský palác, Černínský palác, Toskánský palác, paláce pro Senát a Poslaneckou sněmovnu, Valdštejnský palác, Nostický palác, Šporkův palác jakož i řada kostelů a zámků.

Samozřejmou součástí prací a dodávek je dokladová část týkající se použitých materiálů – stavební certifikáty, doklady o shodě, chemické rozbory požadovaných sond apod.

Během realizací našich akcí se setkáváme a spolupracujeme s významnými osobnostmi různých oborů například architekty, historiky, památkáři apod. Namátkou zmiňujeme spolupráci s architektem Ladislavem Lábusem při restaurování uliční secesní fasády rekonstruovaného objektu Paláce Laghans ve Vodičkově ulici č.p. 37 v Praze 1. Akce byla vyhodnocena odbornými kruhy jako nejlepší v roce 2002, dále arch Pavel Kupka, arch Jan Hladík arch Chotěboř, arch. Procházka a další.

Tato spolupráce spočívá a odvíjí se obvykle ve vytvoření restaurátorského průzkumu a případné pasportizace daného objektu, zpracování restaurátorského záměru, jenž zahrnuje materiály, technologické postupy jednotlivých řemesel s ohledem na začlenění do budoucího charakteru užívání památky (realizované akce). Následují konzultace s památkovým úřadem, jenž dohlíží na bezchybný postup při realizaci obnovy památky restaurátory a zkušenými řemeslníky. Po dokončení prací je vytvořena restaurátorská zpráva.

Oprávnění k výše uvedeným činnostem je garantováno příslušnými licencemi MK ČR.